Add to favourites
News Local and Global in your language
13th of November 2018

PolskaGrecja państwem świeckim? Tysiące duchownych usunięto z rządowej listy płac

Premier Grecji Aleksis Tsipras i arcybiskup Aten Hieronim II zawarli umowę, na mocy której grecki rząd nie będzie już zatrudniał prawosławnych duchownych w służbie cywilnej. Dotychczasową miesięczną pensję zastąpi coroczna dotacja w wysokości około 200 mln euro. To krok w stronę rozdziału kościoła i państwa.

Dotychczas około 10 tys. prawosławnych księży i biskupów było zatrudnionych przez rząd w służbie cywilnej, za co otrzymywali comiesięczną pensję. Teraz ma się to zmienić.

Dotacje za odrębność od państwa

Nie oznacza to jednak, że kościół prawosławny nie otrzyma żadnych pieniędzy od państwa – każdego roku rząd będzie przeznaczał dotację w wysokości ok. 200 mln euro, którą następnie władze kościoła będą rozdzielać według własnego uznania. Kwota ta będzie stała i nie wzrośnie nawet jeśli w Grecji będzie pracować więcej duchownych.

Warunek? Kościół ortodoksyjny nie będzie sprzeciwiał się przekształceniu Grecji w państwo świeckie, a także nie będzie zgłaszać roszczeń do nieruchomości zabranych przez państwo w 1952 roku. Zostanie także utworzony wspólny fundusz zarządzający spornymi nieruchomościami, a zyski i koszty mają być dzielone po połowie pomiędzy rząd i Cerkiew.

By umowa weszła w życie, musi zostać zatwierdzona przez grecki parlament oraz przez kościelny synod.

Wyłączenie duchownych z rządowej listy płac było wymogiem m.in. Unii Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego – wierzycieli greckiego długu. Domagali się ograniczenia systemu administracji – do 2015 roku aż 18 proc. wszystkich pracujących Greków było zatrudnionych w sektorze publicznym.

Państwo świeckie?

Umowa pomiędzy premierem Grecji i zwierzchnika Kościoła Greckiego to pierwszy krok w stronę rozdzielenia państwa od religii. Obecnie przedstawiciele cerkwi są obecni niemal w każdym aspekcie życia publicznego. Uczniowie greckich szkół rozpoczynają dzień od wspólnej modlitwy, a prawosławne ikony wiszą w sądach i urzędach. Przy załatwieniu wielu urzędowych spraw konieczne jest wypełnienie rubryki z wyznaniem. Odniesienie do Cerkwi pojawia się w preambule do greckiej konstytucji, a każdy nowo wybrany rząd musi być pobłogosławiony przez duchownych.

Źródło: BBC.com

Przeglądaj najciekawsze informacje z Newsweek.pl na wygodnym tablecie. Sprawdź oferty nowoczesnych urządzeń w niskich cenach.

Read More
Leave A Comment

More News

fakty.interia.pl

Wiadomości newsweek.pl

RSS Wiadomości.gazeta.pl

Wydarzenia Wprost 24: Kraj

Dziennik Bałtycki - Strona

Polska - Strona główna

TVN24.pl - wiadomości z

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.